E - R    8 - 18
Registratuur: 7 441 372
7 423 507
Autojuhtide komisjon
etteregistreerimisega:
7 442 310


Haigekassa infotelefon: 16363
Tervisameti infotelefon:
6 943 500
Mürgistusteabekeskuse infoliin (24h): 16662

Info kindlustatud ja kindlustamata isikule


Polikliinik osutab ambulatoorset arstiabi tasulise teenusena nii kindlustatud kui kindlustamata isikutele järgmistel erialadel:
  • oftalmoloogia (silmaarst)
  • neuroloogia
  • kirurgia
  • psühhoteraapia
  • logopeedia
  • töötervishoid
Tasuliste teenuste hinnakirja leiate sellelt viitelt ning vastuvõttude ajad sellelt viitelt.