E - R    7.30 - 18
Registratuur: 7 441 372
7 423 507
Autojuhtide komisjon
etteregistreerimisega:
7 442 310


Haigekassa infotelefon: 16363
Tervisameti infotelefon:
6 943 500
Mürgistusteabekeskuse infoliin (24h): 16662

Info kindlustatud ja kindlustamata isikule

Tartu Linna Polikliinik on Haigekassa lepingupartner kahel erialal, mille alusel kindlustatud isikutele raviteenust osutatakse:

 • gastroenteroloogia ambulatoorne vastuvõtt;
 • oftalmoloogia (silmaarst) ambulatoorne vastuvõtt.

Polikliinik osutab ambulatoorset arstiabi ka tasulise teenusena nii kindlustatud kui kindlustamata isikutele järgmistel erialadel:
 • gastroenteroloogia
 • oftalmoloogia (silmaarst)
 • kardioloogia
 • neuroloogia
 • kirurgia
 • ortopeedia
 • nina-kõrva-kurgu ehk LOR
 • psühhoteraapia
 • logopeedia
 • töötervishoid
 • reisinõustamine
Tasuliste teenuste hinnakirja leiate sellelt viitelt ning vastuvõttude ajad sellelt viitelt.